• k9
HUẤN LUYỆN CHÓ HUSKY
HUẤN LUYỆN CHÀO

HUẤN LUYỆN CHÀO

Huấn luyện chó Chào - Đi bằng 2 chân, chào khách làm trò theo lệnh chủ,....Trường huấn luyện chó K9 Uy tín chuyên nghiệp bài bản trong từng khóa Huấn luyện. Cho đi học – đi huấn luyện. Trường Huấn luyện chó, Trường học cho chó, Trung tâm huấn luyện chó
Facebook chat